ÚPLNÉ RIEŠENIE
PRE FIREMNÝ NÁKUP

Firemný nákup na pevných pilieroch.

DOSIAHNETE

Lepšie hospodárenie s financiami firmy.

Prehľad a štandardizáciu
v nákupoch

Všetky ponuky na jednom mieste aj s prílohami. Žiadna zahltená e-mailová schránka. Jednoducho vytlačíte report celého nákupu.

Kontrolu nákupu
ako nikdy predtým

Podrobné štatistiky, supervízor, reporty a archív zabezpečia 360 stupňový prehľad o nákupných procesoch vo Vašej firme.

Dokonale zanalyzovaný
nákup

Vďaka kompletným štatistikám budete vedieť o všetkých kritických ukazovateľoch Vášho nákupu a urobiť proti nim opatrenia.

Zlepšenie imidžu
firmy

Voči dodávateľom budete transparentný, pretože software ich bude informovať
o všetkom dôležitom.

Nákup za naozaj
optimálne ceny

Vďaka on-line vyjednávacím nástrojom budete nakupovať skutočne hospodárne
a efektívne.

Spoluprácu so spoľahlivými
dodávateľmi

Získate tisíce dodávateľov s hospodárskymi výsledkami a informáciami o ich dlhoch
voči štátu.

HLAVNÉ FUNKČNÉ MODULY

Nezáleží na tom, aký software chceme my. Dôležité je, čo potrebujú naši klienti.

Zber ponúk

Uľahčite si prácu a oslovte pár klikmi dodávateľov, ktorí Vám predložia cenové ponuky presne podľa Vašej špecifikácie.

 • Zadáte detailný opis Vášho nákupu so všetkými potrebnými prílohami
 • Dokážete si nastaviť presné kritériá hodnotenia a položky nákupu
 • Software posiela prepracované e-mailové notifikácie dodávateľom a aj Vám
 • Cenové ponuky od dodávateľov nájdete na jednom mieste
 • Výsledky nákupu sa Vám zaznamenávajú do štatistík

Elektronické aukcie

Získate tiež najsilnejší nástroj na vyjednávanie, ktorý zabezpečí, aby ste nakupovali vždy za optimálne ceny.

 • Váš nákup môžete po zbere ponúk posunúť do elektronickej aukcie
 • Viete zrealizovať elektronickú aukciu aj dodatočne s ponukami, ktoré Vám prídu na e-mail
 • Dokážete nastaviť rôzne parametre aukčnej siene ako čas predĺženia, minimálny a maximálny krok a množstvo iných
 • Elektronické aukcie môžete vyhodnocovať ako balík alebo po položkách
 • Počas elektronickej aukcie môžete komunikovať s dodávateľmi cez chat, ktorý sa zaznamená do protokolu z elektronickej aukcie

Štatistiky

Dáta sú dôležité pri každom procese vo firme. Získate všetky informácie o nákupných procesoch vo Vašej firme.

 • Štatistiky aktivity dodávateľov
 • Štatistiky úspor voči rôznym ukazovateľom
 • Štatistiky vývoja cien až na jednotlivé položky
 • Štatistiky objemu nákupu
 • Rôzne filtre štatistík
 • Export štatistík

Katalóg dodávateľov

Budujte svoj katalóg dodávateľov. Ponúkame Vám tiež našu databázu dodávateľov, ktorých môžete osloviť pri Vašich nákupoch.

 • Dodávatelia roztriedení podľa kategórií
 • Doplníme Vám katalóg dodávateľov o centrálnu databázu
  dodávateľov itender
 • K dodávateľom získate ich hospodárske výsledky a finančné ukazovatele
 • Software osloví len dodávateľov, ktorých sa nákup týka
 • Dodávateľ Vám predloží ponuku jednoducho troma kliknutiami
  priamo do software-u

Finančný radar

Ochránite svoje nákupy pred pofidérnymi dodávateľmi, pretože budete mať okamžitý prehľad o ich dlhoch a finančnej kondícii.

 • Dlh voči daňovému úradu
 • Dlh voči zdravotným poisťovniam
 • Dlh voči sociálnej poisťovni
 • Dlh voči colnému úradu
 • Hospodárske výsledky dodávateľov

Podpora

Pre klientov a dodávateľov klienta sme k dispozícii na rôznych komunikačných kanáloch. Zabezpečujeme aj integračný a edukačný proces do štruktúr firmy klienta.

 • Helpdesk: e-mail, chat, telefón
 • Báza znalostí a užívateľské manuály k software-u
 • Skype konzultácie
 • Školenia nákupných tímov
 • Konzultačná a poradenská činnosť v stratégiách nákupu

FAKTY A ČÍSLA

Hodnoty, ktoré hovoria za nás.

+500
miliónov eur

Hodnota nákupu v roku 2015

+3 000
firiem

Počet dodávateľov

+15 000
tendrov

Počet zrealizovaných nákupov

VEDELI STE, ŽE

Pár faktov o itendri.

Priamo v cenovej ponuke dodávateľa zistíte, či je voči nemu evidovaný dlh.
Elektronické aukcie môžete vytvoriť aj nahraním ponúk priamo do software-u za dodávateľa.
Štatistický modul sme robili v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.
Itender môžete použiť aj na posielanie hromadných e-mailov.
Pre Vás a aj Vašich dodávateľov máme zriadené centrum podpory.
Získate presné štatistiky úspor, a to voči Vašej očakávanej cene za konkrétny nákup.
Dodávatelia vedia zadať ponuku veľmi jednoducho. Stačia na to 3 kliknutia.
O dáta sa nemusíte obávať. Máme zavedené
ISO: 27001 - bezpečnosť informačných systémov.
Od dodávateľov môžete žiadať rôzne dokumenty pri predkladaní cenovej ponuky.

VYBRANÉ REFERENCIE

Itender našiel uplatnenie v rôzných oblastiach podnikania.

... a iné

ETHICAL PURCHASING CLUB

Dokážme, že firmy na Slovensku nakupujú transparentne a fairplay.

MAGAZÍN

Informácie, ktoré by ste mali vedieť.

Chcete nakupovať cez itender?

Výskúšajte si software zadarmo v 14 dňovej PREMIUM verzii.

Kontaktná osoba

Kontakt na nás:

e: info@itender.sk
t: +421 37 655 1111
f: facebook.com/valllue